Skip to main content

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Corsowagen Passewaaij, gevestigd te Tiel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54341043.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken wanneer je onder andere de website www.corsowagenpassewaaij.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

In deze privacyverklaring wordt de website www.corsowagenpassewaaij.nl aangeduid als: website.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1. Wanneer je website bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je: (a) lid wordt van corsowagen passewaaij.
  2. Daarnaast verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens over bezoekers van de website.
  3. Wij ontvangen en bewaren de volgende (persoons)gegevens nadat deze door de bezoeker zijn versterkt:
   1. naam;
   2. adres;
   3. e-mailadres;
   4. telefoonnummer;
   5. leeftijd;
   6. geslacht.
  4. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
   1. het lidmaatschap te effectueren;
   2. nieuwsbrieven te verzenden.
 2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE
  1. Voor meer informatie over het gebruik van door ons en voor het instellen van jouw toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij je naar de cookie-manager (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  2. Wanneer in het kader van informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met je of voor een specifiek door je gevraagde dienst, word je vooraf geïnformeerd en word je toestemming gevraagd, zie daarvoor de cookie-manager. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed functioneren.
 3. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  1. Je kunt contact opnemen met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:
   1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
   2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
   3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
   4. bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
 4. DERDEN
  Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 6. MELDING AAN BETROKKENE
  Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.
 7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
  Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.